Witamy na stronie ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego
    |    
Dodano: piątek, 19 sierpień 2022   |   Kategoria: Inne aktualności   |   Przeczytano: 1609

WFOŚiGW - informacja

Fundacja „Żyć bezpiecznie” we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje następujące zadania:
„Organizacja festynów rodzinnych: priorytet I” – koszt kwalifikowany zadania – 4.300,00zł
„Organizacja festynów rodzinnych: priorytet II” – koszt kwalifikowany zadania – 5.700,00zł

Powyższe zadania zostały w całości dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie dotacji na realizację zadań bieżących wynikających z powyższych zadań.

W ramach realizacji zadania „Organizacja festynów rodzinnych: priorytet I”, Fundacja „Żyć bezpiecznie” wraz z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz partnerami prowadzić będzie kampanię edukacyjną wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno mieszkańców, jak i turystów przebywających na terenie miasta Puck w zakresie ekologicznych form transportu. Tematem przewodnim festynu jest hasło „Transport ekologiczny to czyste powietrze i lepsza przyszłość nas wszystkich”. Prowadzona będzie edukacja w zakresie szkodliwego wpływu spalin na zdrowie człowieka przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej pod hasłem „Ekologia transport – czy mogą iść razem w parze”. Przedmiotowe działanie realizowane będzie w namiocie, w którym ustawiony zostanie ekran z rzutnikiem, nagłośnienie a także udostępnione zostaną miejsca siedzące dla słuchaczy. Wykład skierowany będzie, w jednej części, do starszej młodzieży i osób dorosłych, w drugiej do dzieci, aby od najmłodszych lat zaszczepić w nich właściwe podejście do przemieszczania się ekologicznymi środkami transportu. Uzupełnienie stanowić będzie debata pod hasłem „Transport ekologiczny to czyste powietrze i lepsza przyszłość nas wszystkich”.

Realizacja zadania „Organizacja festynów rodzinnych: priorytet II” polega na prowadzeniu przez beneficjenta i podmioty partnerujące kampanii edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, zarówno mieszkańców, jak i turystów przebywających na plażach w Gdańsku Brzeźnie, Ustce, Krynicy Morskiej i Władysławowie w zakresie zachowania czystości i porządku na kąpieliskach i w lasach województwa pomorskiego. Pikniki rodzinne odbywają się podhasłem „Czysta plaża, czyste morze, dla nas i następnych pokoleń”. Dla osób biorących udział w festynach organizowane są konkursy tematyczne wskazujące na korzyści płynące z zachowania czystego środowiska naturalnego, w tym w szczególności czystości plaż i lasów. Konkursy i quizy skierowane są do dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Zwycięzcy, którzy wykazują się największą wiedzą z zakresu ekologii otrzymują cenne nagrody, natomiast pozostali uczestnicy atrakcyjne upominki. Zakup nagród i upominków dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

https://wfos.gdansk.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

P O L E C A M Y
Serwis internetowy ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego stosuje pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na umieszczanie plików na komputerze użytkownika w celu poprawnego funkcjonowania serwisu. Dalsze przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień traktowane będzie jako zgoda na użycie plików cookies.
CMS: Joomla.