Witamy na stronie ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego
    |    

PROJEKT "POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW"

Temat: Realizacja społecznego projektu, przez Fundację „Pomorskie Centrum Psychotraumatologii”, pomocy prawnej i psychologicznej pokrzywdzonym przestępstwem.

W dniu 1 stycznia 2012r., zmianie uległ Kodeks Karny, w zakresie środka karnego nakładanego na skazanego, polegającego na uiszczeniu nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dysponentem Funduszu jest Minister Sprawiedliwości, który w maju br. ogłosił konkurs na realizację zadań polegających na pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Fundacja „Pomorskie Centrum Psychotraumatologii” z siedzibą w Gdańsku jako jedna z 24 organizacji pozarządowych w kraju otrzymała w trybie konkursowym dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, na realizację projektu skierowanego do osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W ramach projektu, który będzie realizowany od sierpnia do grudnia 2012 r. Fundacja będzie oferować bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną w następujących formach:
- porad psychologicznych;
- terapii interwencyjnych;
- grup wsparcia;
- ustna i pisemne porady prawne;
- reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.

Beneficjenci programu nie będą obciążani żadnymi kosztami podjętych przez nas działań pomocowych.

Nasza kadra składa się z wysoko wykwalifikowanych psychologów, radców prawnych oraz aplikantów radcowskich. Psychologowie w ośrodkach w Niemczech i Anglii zdobyli certyfikaty w zakresie psychotraumatologii, czyli pomocy w najtrudniejszych życiowych traumach.

W związku z chęcią jak najefektywniejszego wykorzystania szans wynikających z projektu dla dobra osób dotkniętych przestępstwem, prosimy o pomoc w rozpropagowaniu informacji o przedmiotowym projekcie i szansie otrzymania bezpłatnej pomocy.

Patronat nad realizacją projektu sprawuje Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk oraz posłanka na Sejm Pani Iwona Guzowska.

W razie pytań, wątpliwości lub ewentualnych sugestii prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, Panem Pawłem Jóźwiakiem:

Fundacja „Pomorskie Centrum Psychotraumatologii”
ul. Brzozowa 15
80-243 Gdańsk
tel. (58) 550-07-03
www.psychotraumatologia.com.pl

tel. kom. 794 571 399

P O L E C A M Y
Serwis internetowy ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego stosuje pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na umieszczanie plików na komputerze użytkownika w celu poprawnego funkcjonowania serwisu. Dalsze przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień traktowane będzie jako zgoda na użycie plików cookies.
CMS: Joomla.