Print this page
Dodano: środa, 09 luty 2022   |   Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego   |   Przeczytano: 278

Petycja w sprawie pracowników cywilnych Policji

2 POSTULATY DLA 25 TYSIĘCY

PETYCJA W SPRAWIE PRACOWNIKÓW POLICJI

Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji, działając w imieniu blisko 25. tysięcznej rzeszy pracowników zatrudnionych w tej strategicznej Formacji, korzystając z przysługującego konstytucyjnie prawa zgłaszania petycji do organów władzy publicznej, wyrażonego w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. , w trybie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r., jak też mając na względzie naruszenie rozdziału 2a art. 183c §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141, z późn. zm.), w którym jest mowa o prawie do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości, składamy na ręce Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej niniejszą petycję, wnosząc o:

1. Wzrost średniej wynagrodzeń pracowników Policji o 2500 zł.

2. Wpisanie pracownika Policji do ustawy o Policji.

LINK do petycji -> https://www.openpetition.eu/pl/petition/online/2-postulaty-dla-25-tysiecy-petycja-w-sprawie-pracownikow-policji-2