Witamy na stronie ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego
    |    
Dodano: sobota, 25 lipiec 2020   |   Kategoria: ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego   |   Przeczytano: 1214

Rozmowa z Magdaleną Sroką posłem na Sejm RP

Policja jest dynamicznie rozwijającą się służbą. Jak Pani sądzi, z perspektywy doświadczenia zdobytego podczas pracy zawodowej w Policji, jak kreśli się przyszłość funkcjonowania naszej formacji, a w szczególności garnizonu pomorskiego Policji? Jakie widzi Pani możliwości rozwoju na przyszłość?

Magdalena Sroka: Polska Policja rozwija się bardzo dynamicznie. Bardzo często słyszę opinie mówiące o tym, że praca w Policji staje  się coraz bardziej atrakcyjna. I to bardzo cieszy. Z doświadczenia jednak wiem, że służba w formacji mundurowej to niezwykle odpowiedzialna i często też ciężka praca. Oceniam, że w przyszłości rola i zadania Policji zależeć będą od kształtu naszego społeczeństwa.  Chcę wyraźnie podkreślić, że kluczowym kapitałem tej formacji są tworzący ją ludzie. Wszyscy Ci, którzy z pełną świadomością podejmują się codziennych zadań. Robią to niejednokrotnie narażając własne życie i zdrowie, ale przede wszystkim poświęcając swój często prywatny czas. Ten czas, który przeznaczony powinien być dla rodziny i najbliższych. Dlatego rolą polityków i osób decyzyjnych  jest stwarzanie odpowiednich warunków służby. To jest także zadanie nas, parlamentarzystów. Przyszłość Policji to tworzący ją ludzie i nadszedł czas byśmy bardzo o Nich zadbali.

Chciałbym zadać pytanie w temacie nurtującym nasze środowisko. Mianowicie czy wejdzie w życie, a jeśli tak to kiedy i w jakim kształcie, dodatek przedemerytalny dla policjantów?

Magdalena SrokaOdchodzenie na emeryturę doświadczonych funkcjonariuszy to wielka strata dla formacji. Na odejście ze służby najczęściej  decydują się funkcjonariusze z 25 letnim doświadczeniem zawodowym. Średnia stażu służby, przy przechodzeniu na zaopatrzenie emerytalne, wynosi - zgodnie z danymi ministerstwa - 26 lat i 6 miesięcy. Obecnie liczba mundurowych mających za sobą 25 lat służby w podległych MSWiA formacjach, którzy w każdej chwili mogą odejść wynosi 12300 osób (Policja - 9290, SG - 840, PSP - 1950, SOP - 220). Nowe rozwiązania mają uatrakcyjnić dalsze pozostanie w służbie. Uatrakcyjnić w sensie finansowym. Zakłada się wprowadzenie dodatku po 25 latach służby w wysokości 1500 złotych, po 28,5 latach  - w wysokości 2500 złotych.  Wprowadzenie dodatków motywacyjnych, przedemerytalnych, to system "samofinansujący się". Chodzi dokładnie o to, by źródłem budżetowym były środki przewidziane na emerytury. Oznacza to, że rozwiązanie to nie będzie generowało dodatkowych kosztów dla budżetu państwa. Podczas posiedzeń  komisji spraw wewnętrznych i administracji  długo pracowaliśmy nad ostatnim kształtem ustawy. Cieszę się , ze dokładnie  24 lipca Sejm przegłosował „ustawa o szczegółowych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz służby więziennej” , teraz jeszcze poczekamy na prace Senatu. Zakładany terminem wejścia w życie  ustawy to 1 października tego roku. Warto wspomnieć, że finansowa motywacja obejmie również funkcjonariuszy Służby Więziennej. Liczymy, że wprowadzane zmiany faktycznie przełożą się na zatrzymanie w służbie tych najbardziej doświadczonych i niezwykle cennych funkcjonariuszy.

Jak oceniałby Pani możliwość zrealizowania - i ewentualnie kiedy – postulatów w zakresie art. 15 a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy?

Magdalena Sroka: Kwestia art. 15a bez wątpienia jest jedną z tych, które zarówno resort jak i związkowcy chcieliby jak najszybciej rozwiązać. Obie strony zdają sobie sprawę z tego, że środowisko czeka na konkretne decyzje już na tyle długo, że poziom niezadowolenia jest zauważalny. Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r. z tym jaki posiadają funkcjonariusze przyjęci przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zdaje się być logiczną koniecznością. Koniecznością oczekiwaną przez funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSWiA. Ministerstwo również dostrzega potrzebę uregulowania tej kwestii. Termin ostatecznego jej rozwiązania  zależy od tego w jakiej kondycji będzie budżet państwa. Przypomnę, że skutki finansowe zmian jakie MSWiA chce wprowadzić w tzw. specustawie spotkały się z ostrą reakcją resortu finansów. Trudno zatem wyobrazić sobie, by zrównanie statusu funkcjonariuszy – związane z koniecznością znalezienia w budżecie dodatkowych środków – było możliwe bez ustabilizowania krajowej sytuacji gospodarczej. Wprost informuje o tym również samo ministerstwo. Tutaj naprawdę widzę dobrą wolę i zrozumienie ze strony ministra Kamińskiego.

Nie mogę nie zapytać o Pani wizję i ocenę roli Federacji Służb Mundurowych . W jakim zakresie widziałaby Pani ten obszar w kontekście wzajemnej współpracy w województwie pomorskim?

Magdalena Sroka: Będąc jeszcze w czynnej służbie nieco inaczej patrzyłam na związki zawodowe i rolę jaką pełnią one w kształtowaniu policyjnej rzeczywistości. Przyznam szczerze, że wówczas nie wydawała mi się ona tak istotna. Dzisiaj wiem jak wielkie znaczenie mają one w kształtowaniu nowych regulacji prawnych. Jak bardzo zabiegają i walczą o poprawę sytuacji w całej policyjnej formacji. Biorąc udział  w procesie legislacyjnym widzę możliwości i przede wszystkim chęci do ujednolicenia przepisów we wszystkich służbach podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Nie wyobrażam więc sobie braku obecności Federacji Służb Mundurowych podczas rozmów i prac legislacyjnych. Ogromnie cieszę się z możliwości takiej właśnie współpracy i bardzo ją cenię.

Dziękując za niezwykle miłą rozmowę chciałbym zaproponować coroczne podsumowanie pracy pomorskich policjantów w takiej właśnie formie i ocenę obszarów wzajemnej współpracy. Mogłoby to być istotnym źródłem wymiany spostrzeżeń, biorąc pod uwagę Pani doświadczenie w pracy parlamentarnej w odniesieniu do naszego regionu. Co Pani myśli o tej propozycji? Taka dyskusja byłaby cenna przede wszystkim z uwagi na Pani mundurowe doświadczenie.

Magdalena Sroka: Bardzo dziękuję pomorskim Policjantom za Ich zaangażowanie w pracę na rzecz mieszkańców Pomorza i dotychczasowe wyniki osiągane w służbie. Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie naszego województwa  jest wiodąca. Praca, którą wykonują pomorscy Policjanci i pracownicy cywilni Policji to codzienne poświęcenie się dla społeczeństwa. Każdy komu bliski jest mundur wie, że jest to po prostu służba. Uważam, że podsumowanie pracy policjantów w formie zaproponowanej dyskusji i cyklicznych spotkań jest doskonałym rozwiązaniem i rozwojowym krokiem w kierunku dalszej współpracy. Liczę, że będzie to cenne źródło wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. Jestem otwarta na współpracę i cieszę się z takiej propozycji. Mimo, że mundur „wisi w szafie” to wiem, że płynie we mnie niebieska krew ?.

 

P O L E C A M Y
Serwis internetowy ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego stosuje pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na umieszczanie plików na komputerze użytkownika w celu poprawnego funkcjonowania serwisu. Dalsze przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień traktowane będzie jako zgoda na użycie plików cookies.
CMS: Joomla.