Witamy na stronie ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego
    |    
piątek, 20 grudzień 2013

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk 329) - kontynuacja. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk 330) - kontynuacja.

transmisja na żywo
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1&unid=E7D460BF28D0090DC12579F700283D3B

Read 150 Last modified on niedziela, 27 sierpień 2017
P O L E C A M Y
Serwis internetowy ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego stosuje pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na umieszczanie plików na komputerze użytkownika w celu poprawnego funkcjonowania serwisu. Dalsze przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień traktowane będzie jako zgoda na użycie plików cookies.
CMS: Joomla.